Literatura

Odborné knihy – autismus:

Attwood, T. Aspergerův syndrom. Praha: Portál, 2005.
Beyer, J. Lone, G. Autismus a hra. Praha: Portál, 2006.
Bondy, A., Frost, L. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha: Grada. 2007.
Čadilová, V., Žampachová, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP ČR. 2007.
Čadilová, V., Žampachová, a kol. Specifika výchovy, vzdělávání a celoživotní podpory lidí s Aspergerovým syndromem. Praha: IPPP ČR. 2006 (dotisk 2007).
Čadilová, V., Žampachová, Z. a kol. Tvorba individuálních vzdělávacích plánů pro děti s poruchami autistického spektra (metodický materiál). Praha: IPPP ČR. 2006.
Čadilová, V., Žampachová, Z. Strukturované učení. Praha: Portál, 2008.
Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K. a kol. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál. 2007.
Dubin, N. Šikana dětí s poruchami autistického spektra. Praha: Portál, 2009.
Emerson, E. Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál. 2008.
Gillbert, Ch., Peeters, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál, 1998.
Howlin, P. Autismus u dospívajících a dospělých. Praha: Portál, 2005.
Hrdlička, M., Komárek, V. (Eds.). Dětský autismus. Praha: Portál, 2004.
Jelínková, M. AUTISMUS II. – Problémy v sociálních vztazích dětí s autismem. Praha: IPPP ČR. 2000.
Jelínková, M. AUTISMUS III. Problémy s představivostí u dětí s autismem. Praha: IPPP ČR. 2000.
Jelínková, M. AUTISMUS IV. Péče o dospělé klienty s autismem. Praha: IPPP ČR. 2001.
Jelínková, M. AUTISMUS - pětidílný sborník. Praha: IPPP ČR. 2003.
Jelínková, M. Vzdělávání a výchova dětí s autismem. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova.
Peeters, T. Autismus, od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha: Scienta, 1998.
Richman, S. Výchova dětí s autismem. Praha: Portál, 2006.
Schopler, E., Reichler, R.J, Lansingová, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha: Portál, 1998.
Thorová, K. Poruchy autistického spektra. Praha: Portál, 2006.
Thorová, K. Výjimečné děti – Aspergerův syndrom. Praha: APLA Praha, Střední Čechy, o.s., 2007.
Thorová, K. Školní pas pro děti s PAS. APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 2008.
Vermeulen, P. Autistické myšlení. Praha: Grada, 2006.
Vosmik, M., Bělohlávková, L. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole. Praha: Portál, 2010.

Praktické úkoly

Degrieck, S. Učím se I – náměty pro výuku dětí s autismem. Praha: nakl. Školy SPMP Modrý klíč. 2006.
Hladná, L., Pavlištíková, A. Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem. Most: K a B, 2008.

Autismus – beletrie

Haddon, M. Podivný případ se psem. Praha: Argo, 2003.
De Clercq, H. Mami, je to člověk, nebo zvíře? Praha: Portál, 2007.
Lawson, W. Život za sklem – osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál, 2008.
McGovernová, C. Oční kontakt. Praha: Knižní klub. 2007.
Pátá, P. K. Mé dítě má autismus. Praha: Grada. 2008.
Pátá, P. K. Mé dítě má autismus – příběh pokračuje. Praha: Grada. 2008.
Preißmann, Ch. Život s Aspergerovým syndromem. Praha: Portál. 2010
Sacks, O. Antropoložka na Marsu. nakl. dybbuk 2009.
Schopler, E. Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha: Portál, 1999.
Williams, D. Nikdo nikde. Praha: Portál 2009.