Aktuality

Vánoční přání
23. 12. 2020
Našim klientům přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví a rodinnou pohodu. Ve dnech 23.12 2020 - 3. 1. 2021 bude naše SPC uzavřeno. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: spc.tu@centrum.cz, nebo SMS na tel.: 731 582 421. Vaše SPC Trutnov

Hygienická opatření v SPC k prevenci šíření COVID-19
09. 09. 2020
Vážení klienti,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace SPC pracuje za zvýšených hygienických opatření.
Prosíme klienty o dodržování následujících podmínek:

1) Osoby se zvýšenou teplotou, jevící známky respiračního onemocnění nebudou do budovy vpuštěny. Dále věříme, že Vy, dítě ani nikdo z Vašeho blízkého okolí není v karanténě a není si vědom setkání s infikovanou osobou.

2) Klient i jeho doprovod má po celou dobu přítomnosti v SPC zakrytá ústa a nos rouškou. Vyšetření klientů s narušenou komunikační schopností bude realizováno s využitím ochranného štítu.

3) Prosíme o respektování přísných hygienických opatření (např. po příchodu si umýt ruce, dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních, nepodávat si ruce apod.)

Děkujeme, že se vzájemně chráníme před Covid 19!


Heslo pro úpravy:
img/budova.jpg          
Speciálně pedagogické centrum
Trutnov
          Pro koho jsme určeni?
Děti a žáky:
  • s mentálním postižením
  • s poruchami autistického spektra
  • se závažnými vadami řeči