Nabídka zaměstnání

Speciální pedagog (logoped) v SPC
Speciální pedagog (psychoped) v SPC

Speciální pedagog (logoped) v SPC

Pracovní smlouva:na dobu určitou
Nástup možný:duben/2021

Náplň:speciálně pedagogická péče zaměřená na děti a žáky s narušenou komunikační schopností - diagnostika, rozvoj řečových schopností, nácvik alternativní komunikace, depistáže v terénu.

Podmínkou je:vzdělání vysokoškolské, státní zkouška z logopedie, surdopedie, popřípadě studující v tomto oboru.

Požadujeme:kladný vztah k dětem, schopnost komunikace a jednání s lidmi, pracovitost, zodpovědnost, spolehlivost.

Prosíme o zaslání životopisu na e-mail: sms.trutnov@volny.cz, ředitelství školy, tel.: 724 885 932.


Zpět nahoru


Speciální pedagog (psychoped) v SPC

Pracovní smlouva:na dobu určitou
Nástup možný:duben/2021

Náplň:speciálně pedagogická péče zaměřená na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - diagnostika, poradenství, speciálně pedagogická intervence.

Podmínkou je:vzdělání vysokoškolské, státní zkouška z psychopedie, popřípadě studující v tomto oboru.

Požadujeme:kladný vztah k dětem, schopnost komunikace a jednání s lidmi, pracovitost, zodpovědnost, spolehlivost.

Prosíme o zaslání životopisu na e-mail: sms.trutnov@volny.cz, ředitelství školy, tel.: 724 885 932.


Zpět nahoru
img/budova.jpg          
Speciálně pedagogické centrum
Trutnov
          Pro koho jsme určeni?
Děti a žáky:
  • s mentálním postižením
  • s poruchami autistického spektra
  • se závažnými vadami řeči