Vítáme Vás na našich stránkách :-)

Pracovní doba:

Pondělí7:30-15:30
Úterý7:30-15:30
Středa7:30-15:30
Čtvrtek7:30-15:30
Pátek7:30-15:30

Z důvodů přímé práce s klientem (např. konzultace se zákonnými zástupci, probíhající psychologické či speciálně pedagogické vyšetření) prosíme telefonické objednávky a dotazy v průběhu dne (tj. od 8:00 do 16:00 hodin) směřovat na administrativní pracovnici paní Mgr. Markétu Čáslavskou. Objednat se lze také e-mailem: spc.tu@centrum.cz. Dotazy pro odborné pracovníky SPC budou předány příslušnému psychologovi či speciálnímu pedagogovi, který se Vám zpětně ozve v odpoledních hodinách. Děkujeme


Foto:Funkce:Jméno:Telefon:E-mail:
kontakty/foto/Caslavska_Marketa.jpgAdministrativní pracovnice
OBJEDNÁVKY A DOTAZY
Mgr. Markéta Čáslavská731 582 421spc.tu@centrum.cz
caslavska@msspctu.cz

Hygienická opatření v SPC k prevenci šíření COVID-19
Vážení klienti, podle krizového opatření Ministerstva zdravotnictví zůstávají školská poradenská zařízení otevřena.

Individuální práce s klientem je nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

Podle krizového opatření „omezení volného pohybu“ https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU platí výjimka, která se uplatňuje i pro cestu rodiče s dítětem do a ze ŠPZ.

Prosíme klienty o dodržování následujících podmínek:

1) Osoby se zvýšenou teplotou, jevící známky respiračního onemocnění nebudou do budovy vpuštěny. Dále věříme, že Vy, dítě ani nikdo z Vašeho blízkého okolí není v karanténě a není si vědom setkání s infikovanou osobou.

2) Klient i jeho doprovod má po celou dobu přítomnosti v SPC zakrytá ústa a nos rouškou. Vyšetření klientů s narušenou komunikační schopností bude realizováno s využitím ochranného štítu.

3) Prosíme o respektování přísných hygienických opatření (např. po příchodu si umýt ruce, dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních, nepodávat si ruce apod.)

Děkujeme, že se vzájemně chráníme před Covid 19!
img/budova.jpg          
Speciálně pedagogické centrum
Trutnov
          Pro koho jsme určeni?
Děti a žáky:
  • s mentálním postižením
  • s poruchami autistického spektra
  • se závažnými vadami řeči