Odkazy

www.downsyndrom.cz
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem o.s.
Zde naleznete informace o Společnosti a akcích, které organizuje (pobyty, vzdělávací akce, objednání časopisu Plus 21 atd.)

www.spmpcr.cz
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s.

www.rytmus.org
Portál pražského občanského sdružení Rytmus, jehož cílem je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.
Možnost objednání publikací či CD o podporovaném zaměstnávání, integraci apod.
Také možnost zdarma stáhnout programy Práce s PC, Kurz hospodaření s penězi apod.

www.barevnedomky.cz
Barevné domky Hajnice zajišťují sociální služby pro lidi s mentálním postižením

Téma KOMUNIKACE

www.alternativnikomunikace.cz
Portál o alternativní augmentativní komunikaci.
Obsahuje i kontakt na Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci, s.r.o., Praha.

OBECNÉ INFORMACE ZAMĚŘENÉ NA DĚTI A MLADÉ LIDI S POSTIŽENÍM

www.dobromysl.cz
Na tomto portále naleznete informace a zkušenosti pro rodiče, pedagogy týkající se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální postižení,poruchy autistického spektra apod.)

www.internetporadna.cz
Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami. Stránky jsou členěny podle druhů postižení a poskytují řadu zajímavých informací i poradenství.

www.postizenedeti.cz
Tento portál je pro rodiče a přátele dětí zdravotně postižených nebo postižením ohrožených. Obsahuje zajímavé články, blog jedné maminky apod.

www.helpnet.cz
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami.
Portál je zaměřený na zrakové, sluchové, tělesné, mentální postižení, vnitřní nemoci, kombinované postižení, duševní nemoci, na seniory. Informace pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Obsahuje také informace o legislativě, sociálních službách, pomůckách.
img/budova.jpg          
Speciálně pedagogické centrum
Trutnov
          Pro koho jsme určeni?
Děti a žáky:
  • s mentálním postižením
  • s poruchami autistického spektra
  • se závažnými vadami řeči