Základní údaje o organizaci

Školské poradenské zařízení, Speciálně pedagogické centrum TRUTNOV (SPC) funguje při Mateřské škole, Trutnov, Na Struze 124, od roku 1997. Zařízení je určeno pro rodiny s dětmi a mládeží s mentálním postižením, závažnými vadami řeči a autismem, z okresu Trutnov (od 1. 4. 2019).
img/budova.jpg          
Speciálně pedagogické centrum
Trutnov
          Pro koho jsme určeni?
Děti a žáky:
  • s mentálním postižením
  • s poruchami autistického spektra
  • se závažnými vadami řeči