Edukativně – stimulační aktivity (kroužky) pro školní rok 2021/2022

Pro letošní školní rok otevíráme tyto edukativně – stimulační činnosti: Předškoláček, Keramika - Hliněnka, Kulihrášek, Flétnička, Písnička, chytrý Ipeďáček a Šikovné ručičky.
Edukativně - stimulační činnosti v MŠ doplňují nabídku aktivit s cílem podpořit, stimulovat a rozvinout konkrétní dovednosti a schopnosti dítěte.
Z důvodu epidemiologických opatření budou do aktivit zapojeny pouze děti z dané třídy vedoucích pedagogů.
Aktivity budou probíhat v době nespavého režimu a jsou určeny prioritně dětem s odkladem školní docházky, dětem předškolního věku, event. dle možnosti dětem mladším. Kapacita aktivit je limitována.
Aktivity budou probíhat vždy 1 x za 14 dní.
Činnosti jsou plánovány v rozsahu od 30 do 60 minut dle aktivity.
AKTIVITY ZAHAJUJEME V ŘÍJNU 2021

ROZPIS AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

SUDÝ TÝDEN
AKTIVITADENČASPEDAGOGAKTIVITA URČENA PRO
CHYTRÝ IPEĎÁČEKstředa13:00Bc. LENKA ŠTĚPÁNKOVÁDěti ze třídy G - Sovičky
HLINĚNKAstředa13:00Bc. JANA ŠVECOVÁDěti ze třídy E - Sluníčka
ŠIKOVNÉ RUČIČKYpondělí13:00NAĎA KUČEROVÁDěti ze třídy B - Broučci
POVÍDÁLCIstředa13:00Mgr. KATEŘINA FITLOVÁDěti ze třídy B - Broučci
AANGLIČTINA HROUúterý13:00KATEŘINA HOJNÁDěti ze tříd E sluníčka+ B - Broučci
PÁNI KLUCIčtvrtek13:00JIŘÍ ŠVECPředškoláci – kluci E + B
LICHÝ TÝDEN
AKTIVITADENČASPEDAGOGAKTIVITA URČENA PRO
KULIHRÁŠEKčtvrtek13:00DANIELA KRÁTKÁ, DiS.Děti ze třídy E - Sluníčka
PÍSNIČKApondělí13:00Bc. NATAŠA MÜLLEROVÁDěti ze třídy G - Sovičky
PŘEDŠKOLÁČEKúterý13:00JANA DROŠČÁKOVÁ, DiS.Děti ze třídy F – Štěňátka+G - Sovičky
CHYTRÝ IPEĎÁČEKstředa13:00ELIŠKA ČERNÁ, DiS.Děti ze třídy G - Sovičky
FLÉTNIČKAstředa13:00Mgr. ŠÁRKA FOLCOVÁDěti ze třídy B - Broučci


       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg