Organizace dne

Organizaci dne v MŠ rozdělujeme na 3 hlavní části – ranní činnosti, dopolední činnosti a odpolední činnosti. Každodenní program dětí v MŠ má napomáhat zdravému způsobu života dětí. Připravuje se a plánuje se zřetelem na potřeby vývoje dětí – je pružný, umožňuje reagovat na neplánované situace, dovoluje zohlednit náladu skupiny dětí.

Ranní činnosti
6:30 – 8:30scházení dětí – do 8:30 hod.,
6:30 – 10:10spontánní herní aktivity, individuální i skupinová práce zaměřená na rozvoj sociálních, poznávacích, estetických a pohybových dovedností dětí, individuální péče pro děti se SVP probíhá dle Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) a plánu osobnostního rozvoje (POR).
Dopolední činnosti
8:15 – 9:30doba podávání přesnídávky podle situace ve skupině dětí v rámci probíhajícího výchovného programu s respektováním zásad hygieny a bezpečnosti dětí, dopolední svačina se podává ve třech skupinách
8:35 – 10:05Didakticky zacílené činnosti (spontánní a organizované činnosti), vzdělávání dle integrovaných bloků dle ŠVP a dle TVP PV, prožitkové a integrované učení probíhá ve skupinách či individuálně
9:05 – 12:05dvouhodinový pobyt dětí venku (probíhá ve třech časových blocích – od 9:05, od 9:45 a od 10:15 hod)
11:15 – 12:45oběd (doba podávání oběda je stanovena dle časového harmonogramu na jed. třídách)
Odpolední činnosti
11:35 – 14:25odpočinek dětí, četba, edukativně - stimulační činnosti, nabídka aktivit v nespavém režimu (odpolední odpočinek dětí se SVP probíhá dle jejich individuálních potřeb)
13:45 – 14:35odpolední svačina (doba podávání svačiny je stanovena dle časového harmonogramu na jed. třídách)
14:05 – 16:30Odpolední činnosti dle zájmu a přání dětí, individuální práce s dětmi, dokončení didakticky cílených činností. Spojování tříd od 15:00 – 16:00 hod.