Vize a cíle školy

Vize

Mateřská škola, která poskytuje jistotu a bezpečí rodičům i dětem. Mateřská škola, která neustále zkvalitňuje výchovně-vzdělávací péči, využívá moderní technologie a nové vědecké i alternativní poznatky s ohledem na morální hodnoty a tradice.

SPC, které nabízí kvalitní poradenskou péči včetně komplexní diagnostiky rodinám s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cíle:
  • nabídka přátelské atmosféry podporující morální a etické hodnoty, která navazuje na dlouholetou tradici zařízení,
  • kvalitní výchovně-vzdělávací péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vstřícné a podnětné prostředí, kde se děti cítí bezpečně, jistě a mají možnost se přirozeně projevovat),
  • kvalitní metodická a poradenská činnost (včasné zahájení diagnostického procesu),
  • vytvoření předpokladu materiálního a finančního fungování pracoviště,
  • zvyšování motivace, profesionality jednotlivých pracovníků, zlepšování pracovních podmínek a prohlubování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků.