Omlouvání dítěte

Přihlášky a odhlášky stravného
Provádí se nejpozději do 7:00 hodin toho dne telefonicky či SMS na tel. 725 845 683, popřípadě zprávou na mailovou adresu stravne.skolka@seznam.cz nebo zapsáním do sešitu na šatně. První den nepřítomnosti dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů. Při neodhlášení stravného v následujících dnech je právo účtovat i věcnou a osobní režii. Neodebraná strava se rozdá při výdeji ostatním dětem ve škole.

Odběr stravy
Výdej stravy do jídlonosičů pro děti pouze 1. den nepřítomnosti, probíhá před výdejem oběda od 10:30 do 11:00 hodin, po předchozí domluvě s vedoucí školní jídelny (p. Máslová Špetlová, tel.: 725 845 683).