Organizace školního roku 2022 - 2023

(MŠ má běžný provoz od 6: 30 – 16:30hod).
Zahájení školního roku připadá na čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. (MŠ má běžný provoz od 6:30 – 16:30hod).

Vánoční prázdniny ZŠ budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v neděli 1. ledna 2023. MŠ bude uzavřena po dohodě se zřizovatelem a zákonnými zástupci od pátku 23. prosince 2022 a obnoví provoz od pondělí 2. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023 (MŠ má běžný provoz od 6:30 – 16:30hod).

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny v tabulce níže: (MŠ má běžný provoz od 6:30 – 16:30hod).

Termín                        Okresy, obvody hl. města Prahy
06.03. – 12.03.2023Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny ZŠ připadnou na čtvrtek 6. dubna – pondělí 10. dubna 2023 (MŠ má 6. 4. 2023 běžný provoz 6:30 – 16:30hod), pátek 6. dubna a pondělí 10. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. (MŠ bude uzavřena).

Hlavní prázdniny ZŠ budou trvat od soboty 1. července 2023 do čtvrtka 31. srpna 2023. V tomto období bude MŠ uzavřena po dobu 5 týdnů – přesný termín zveřejníme po dohodě se zřizovatelem.

Zahájení školního roku 2023/2024 připadá na pátek 1. září 2023.

Státní svátky České republiky – MŠ uzavřena
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
8. květen – Den vítězství
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec – Den upálení Mistra Jana Husa.
28. září – Den české státnosti
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky – MŠ uzavřena
1. leden – Nový rok
Velký pátek
Velikonoční pondělí
1. květen – Svátek práce
24. prosinec – Štědrý den
25. prosinec – 1. svátek vánoční
26. prosinec – 2. svátek vánoční