O projektech

1. Zlepšení kvality výuky v MŠ Trutnov Na Struze

o_skolce/img/zlepseni_kvality_vyuky_v_ms_trutnov_na_struze.jpg

o_skolce/img/potravinova_pomoc.jpg2. DIGITALIZUJEME ŠKOLU

o_skolce/img/digitalizujeme_skolu1.jpgo_skolce/img/digitalizujeme_skolu2.jpgo_skolce/img/digitalizujeme_skolu3.jpg


3. SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Se sokolem do života – Pohybová gramotnost pro předškoláky
V letošním školním roce 2022/2023 jsme se již tradičně zapojili do 7. ročníku projektu: Se sokolem do života – nejrozšířenější aktivitou pro rozvoj pohybové gramotnosti předškoláků v ČR. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
  1. Přirozená cvičen
  2. Obratnost
  3. Dovednosti s míčem
  4. Rozvíjení poznání
  5. Netradiční činnosti
Projekt se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. Projekt každoročně cílí na rozvoj pohybových dovedností, fyzické zdatnosti a radosti z pohybu. Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV v rámci ČR a podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání. Plnění projektových aktivit probíhá v průběhu celého školního roku a odpovídá třem věkovým kategoriím a třem stupňům obtížnosti. Součástí plánu jsou metodické listy pro pedagogy a pracovní sešity se samolepkami pro děti. V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky: se děti učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek. Každá třída má svého plyšového maskota Sokolíka Pepu.

o_skolce/img/se_sokolem_do_zivota1.jpg
Další metodický materiál: Logopedická říkadla s pohybem: je nejnovější publikace Programu SSdŽ, která má za cíl pomoci dětem správně vyslovovat všechna písmena a zároveň umožnit prožití říkadel mluveným slovem i pohybem. „Obtíže řeči nejsou jednoduchou problematikou. Některé vady jsou velmi vážné, naše knížka se plná říkadel se zaměřuje na opožděný vývoj řeči a na vadné tvoření hlásek. Říkadla mají napomoci k výslovnosti již vyvozených hlásek a k jejich zafixování,“ uvádí Dana Uzlová, učitelka v mateřské škole, autorka publikace Logopedická říkadla s pohybem a zároveň spoluautorka projektu Se Sokolem do života.

o_skolce/img/se_sokolem_do_zivota2.jpg


4. Zažádali jsme o podporu v tomto projektu:

Číslo programu:03
Název programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:02_20_080
Název výzvy:Šablony III - Zvýšení kvality výuky na MŠ speciální, Trutnov
Projekt je zaměřen na: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Cílí na následující témata a aktivity:
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj,
  • Využití IT ve vzdělávání v MŠ,
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictví vzájemných návštěv,
  • Projektový den mimo školu.

o_skolce/img/projekt_01.jpg


5. Projekt MAP Trutnovsko

Od dubna roku 2016 se začíná realizovat plán v oblasti školství v regionu Trutnovska. V tomto projektu se nachází 45 subjektů, které do tvorby MAP přímo nebo nepřímo zasahují. Setkávání ředitelů MŠ a ZŠ proběhlo 1. 6. 2016 v Havlovicích, kde byl zahájen dvouletý projekt místních akčních plánů (MAP), který by měl zásadním způsobem pomoci školským zařízením případné čerpání prostředků z fondů EU. Hlavním cílem projektu je vytvořit a zejména „uvést do života“ funkční systém spolupráce v území v oblasti předškolního a základního vzdělávání, za účasti všech relevantních subjektů, tj. zřizovatelů, škol, dalších vzdělávacích zařízení a dotčené veřejnosti.6. Fond Sidus, z.ú. - Vracíme dětem úsměvy

Již tradičně jsme v únoru 2023 podpořili veřejnou sbírku zakoupením nových zábavných sešitu "Lepíků", tentokrát s s názvem : Lepíci v české přírodě.
Letošní díl děti zavede do tajů přírody a učí je její rozmanitosti. Správným umisťováním samolepek vytvoří ekosystémy lesa, louky, rybníku a statku
Nákupem jsme podpořili veřejnou sbírku. Výnos bude použit na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

o_skolce/img/lepici.jpg

o_skolce/img/sidus_certifikat1.jpg

o_skolce/img/sidus_certifikat2.jpg7. MEZI NÁMI MEZIGENERAČNĚ

S velkou radosti spolupracujeme na projektu: MEZI NÁMI MEZIGENERAČNĚ. Počátkem školního roku jsme se zapojili do mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Díky tomuto programu se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl třeba více než 80 let. Naše děti, babičky a dědové z domovů důchodců v Trutnově, budou mít od října 2019 možnost se poznat a najít k sobě vzájemnou cestu. Setkání bude probíhat formou výtvarných nebo kreativních činností, hraní her, sportovních aktivit, muzicírování, besídek v domovech seniorů. Letošní školní rok jsou do projektu zapojeny třídy sluníček, Fíku a Soviček s nejstaršími dětmi.

o_skolce/img/mezigeneracne.jpg8. Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královehradeckém kraji ve školním roce 2023/2024

Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně znevýhodněných dětem a jejich rodinám z celé České Republiky.
Spojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, co pomoc potřebují.

o_skolce/img/patron_deti.jpg