O projektech

1. SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

Ve školním roce 2020/2021 jsme se zaregistrovali do 5. ročníku projektu: "Svět nekončí za vrátky ,cvičíme se zvířátky". Jsme rádi, že si děti hravou formou rozvíjejí pohybové dovednosti. Věříme, že zábavný program obohatí pohybové činnosti. Každé dítě má k dispozici pracovní sešit a samolepky.

o_skolce/img/se_sokolem_do_zivota.jpg


2. Zažádali jsme o podporu v tomto projektu:

Číslo programu:03
Název programu:Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:02_20_080
Název výzvy:Šablony III - Zvýšení kvality výuky na MŠ speciální, Trutnov
Projekt je zaměřen na: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Cílí na následující témata a aktivity:
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj,
  • Využití IT ve vzdělávání v MŠ,
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictví vzájemných návštěv,
  • Projektový den mimo školu.

o_skolce/img/projekt_01.jpg


3. Projekt MAP Trutnovsko

Od dubna roku 2016 se začíná realizovat plán v oblasti školství v regionu Trutnovska. V tomto projektu se nachází 45 subjektů, které do tvorby MAP přímo nebo nepřímo zasahují. Setkávání ředitelů MŠ a ZŠ proběhlo 1. 6. 2016 v Havlovicích, kde byl zahájen dvouletý projekt místních akčních plánů (MAP), který by měl zásadním způsobem pomoci školským zařízením případné čerpání prostředků z fondů EU. Hlavním cílem projektu je vytvořit a zejména „uvést do života“ funkční systém spolupráce v území v oblasti předškolního a základního vzdělávání, za účasti všech relevantních subjektů, tj. zřizovatelů, škol, dalších vzdělávacích zařízení a dotčené veřejnosti.4. Fond Sidus, z.ú. - Vracíme dětem úsměvy

V březnu 2022 jsme nakoupili soubor her pro děti: Zelníčkovi.
Nákupem jsme podpořili nemocné děti prostřednictvím Fondu Sidus.

o_skolce/img/zelnickovi.jpg

o_skolce/img/zelnickovi-certifikat.jpg


5. MEZI NÁMI MEZIGENERAČNĚ

S velkou radosti spolupracujeme na projektu: MEZI NÁMI MEZIGENERAČNĚ. Počátkem školního roku jsme se zapojili do mezigeneračních aktivit obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Díky tomuto programu se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl třeba více než 80 let. Naše děti, babičky a dědové z domovů důchodců v Trutnově, budou mít od října 2019 možnost se poznat a najít k sobě vzájemnou cestu. Setkání bude probíhat formou výtvarných nebo kreativních činností, hraní her, sportovních aktivit, muzicírování, besídek v domovech seniorů. Letošní školní rok jsou do projektu zapojeny třídy sluníček, Fíku a Soviček s nejstaršími dětmi.

o_skolce/img/mezigeneracne.jpg