Informace

Vedoucí školní jídelny
Lenka Máslová Špetlová

Provoz školní jídelny
Provozní doba: 06:30 – 15:00 hodin

Časový rozvrh výdeje stravy
přesnídávka08:30 – 10:00
oběd11:30 – 12:30
svačina14:00 – 15:00

Výše stravného
věk strávníkapřesnídávkaobědsvačinacelkem
2 – 6 let11,- Kč24,- Kč9,- Kč44,- Kč
7 – 10 let12,- Kč26,- Kč9,- Kč47,- Kč
dospělí 45,- Kč 45,- Kč

Úhrada stravného
Platba se provádí pravidelně každý měsíc převodem z účtu či bezhotovostně na účet mateřské školy do 20. dne (na následující měsíc).
Číslo účtu: 7875370217/0100
Variabilní symbol: určí vedoucí školní jídelny
V případě neplacení stravného může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy

Vyúčtování stravného
Provádí se dvakrát ročně (únor, září) a probíhá jen bezhotovostně na účet strávníka. Také při ukončení docházky do MŠ nebo při delší nepřítomnosti.

Doba prázdnin a státních svátků
V těchto dnech školní jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

Tvorba jídelního lístku
Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům. K tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku. Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků. Je dodržován pitný režim během celého pobytu dítěte v mateřské škole.
Tvorba jídelního lístku se řídí platnými vyhláškami. Podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“ (evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma). Jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy.
Školní jídelna připraví v rámci svých možností náhradní stravu pro děti s alergiemi na potraviny.
Jídelní lístek je vyvěšen v šatně na nástěnce a zveřejněn na webových stránkách.


skolni_jidelna/img/potravinova_pomoc.jpg


Vnitřní řád školní jídelny ke stažení zdeJídelníčky najdete zde.