Informace

Vedoucí školní jídelny
Lenka Máslová Špetlová

Provoz školní jídelny
Provozní doba: 06:00 – 14:30 hodin

Časový rozvrh výdeje stravy
přesnídávka08:30 – 10:00
oběd11:30 – 12:30
svačina14:00 – 15:00

Výše stravného
věk strávníkapřesnídávkaobědsvačinacelkem
2 – 6 let7,- Kč20,- Kč7,- Kč34,- Kč
7 – 10 let8,- Kč22,- Kč7,- Kč37,- Kč
dospělí 35,- Kč 35,- Kč

Úhrada stravného
Platba se provádí pravidelně každý měsíc převodem z účtu či bezhotovostně na účet mateřské školy do 20. dne (na následující měsíc).
Číslo účtu: 7875370217/0100
Variabilní symbol: určí vedoucí školní jídelny
V případě neplacení stravného může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy

Přihlášky a odhlášky stravného
Provádí se nejpozději do 6:00 hodin toho dne telefonicky (i zanecháním vzkazu v hlasové schránce) na čísle 499 941 055, sms zprávou na tel. 725 845 683, popřípadě zprávou na mailovou adresu stravne.skolka@seznam.cz nebo zapsáním do sešitu na šatně. První den nepřítomnosti dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů. Při neodhlášení stravného v následujících dnech je právo účtovat i věcnou a osobní režii. Neodebraná strava se rozdá při výdeji ostatním dětem ve škole.

Odběr stravy
Výdej stravy do jídlonosičů pro děti i zaměstnance školy probíhá před výdejem oběda od 10:30 do 11:00 hodin. Jídlonosiče mohou být připraveny v jídelně na určeném místě.
Jídlo se konzumuje ve školní jídelně nebo ve třídách. Ovoce a mléčné výrobky je možné odnášet z budovy školy.

Vyúčtování stravného
Provádí se dvakrát ročně (únor, září) a probíhá jen bezhotovostně na účet strávníka. Také při ukončení docházky do MŠ nebo při delší nepřítomnosti.

Doba prázdnin a státních svátků
V těchto dnech školní jídelna nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

Tvorba jídelního lístku
Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům. K tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku. Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků. Je dodržován pitný režim během celého pobytu dítěte v mateřské škole.
Tvorba jídelního lístku se řídí platnými vyhláškami. Podmínkou je měsíční plnění „spotřebního koše“ (evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma). Jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy.
Školní jídelna připraví v rámci svých možností náhradní stravu pro děti s alergiemi na potraviny.
Jídelní lístek je vyvěšen v šatně na nástěnce a zveřejněn na webových stránkách.


Vnitřní řád školní jídelny ke stažení zdeJídelníčky najdete zde.

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg