Seznámení se třídou Žabiček

Třídu Žabiček navštěvuje v letošním školním roce 2019/2020 13 dětí (4 dívky a 9 chlapců). Jedná se o nejmladší dětský kolektiv, o který pečuje pedagogický tým: paní uč. Petra, Lenka a paní asistentka Olga. Cílem je adaptace dětí na prostředí MŠ, pedagogy a spolupráci s vrstevníky. Zaměříme se na dětskou hru a na prohlubování přátelství. Pravidla správného chování v MŠ budeme společně s dětmi vkládat do celého programu činností a her. Nedílnou součástí je logopedická péče a činnosti pro budoucí osvojení grafomotorických aktivit. Třída Žabiček je doplněna vlastní hernou, jež je v době klidového režimu využívána jako ložnice. Pedagogický tým má dlouholetou praxi v oblasti vzdělávání dětí předškolního věku, paní učitelky jsou oceňovány pro vlastní tvorbu strukturovaných úkolů, fotodokumentaci třídy a zdokonalování cizojazyčných dovedností dětí MŠ.

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg