Seznámení se třídou Broučků

Třídu Broučků navštěvuje v letošním školním roce 2019/2020 12 dětí (7 dívek a 5 chlapců). V září jsme společně přivítali dva nové kamarády. O kolektiv (věkový průměr k 1. 9. 2019 je 4,3) pečuje pedagogický tým: paní uč. Šárka, Lucie a paní asistentka Pavlína. Děti navštěvují MŠ druhým rokem a třídní vzdělávací plán je tomu uzpůsoben. Pokračujeme v zavedeném režimu, stále klademe velký důraz na dětskou hru, pohybové a pracovní aktivity. Nedílnou součástí jsou logopedické stimulace (rozcvičování mluvidel, dechová cvičení) a rozvoj grafomotorických schopností (zácvik správného úchopu, zvládnutí grafomotorických prvků dle vývojové posloupnosti). Pedagogický tým se zaměřuje na rozvoj základů sebeobsluhy, rozvoj prosociálních vztahů a rozvoj nových vědomostí a dovedností dle TVP pro předškolní vzdělávání. Dětem je nabízen prostor pro relaxaci a odpočinek. Třída broučků je doplněna vlastní hernou, jež je v době klidového režimu využívána jako ložnice. Pedagogický tým má dlouholetou praxi v oblasti vzdělávání dětí předškolního věku a cílí především na rozvoj řečových kompetenci (logopedické supervize MŠ).

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg