Seznámení se třídou Motýlků

Třídu motýlků navštěvuje pro letošní školní rok 2019/2020 celkem 11 dětí (6 chlapců a 5 dívek). Jedná se o kolektiv ve věkovém průměru 5 let a 5 měsíců, který je nově utvořený. Některé děti navštěvují MŠ prvně. Na děti se každé ráno těší paní uč. Katka, Daniela, Zdeňka a paní asistentka Vlasta. Prioritou pedagogického týmu je rozvoj hry s vrstevníky a všestranný rozvoj vývojových oblastí. Aktivity podporují také rozvoj řečového vývoje, grafomotoriky a zácvik sebeobslužných činností. Součástí třídy Motýlků je logopedický kabinet, vhodný zejména pro nerušenou a klidnou individuální činnost dítěte s pedagogem či asistentem. Třída využívá pro pohybové aktivity přidruženou halu a velkou hernu v I. patře. Tento pedagogický tým má bohaté pedagogické zkušenosti v oblasti péče o děti s PAS, poruchami chování a těžkými vadami řeči.

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg