Seznámení se třídou Sluníček

Do třídy je pro letošní školní rok 2019 / 2020 zapsáno 13 dětí (9 chlapců a 4 dívky), které rozvíjí a vzdělává pedagogický tým tvořený paní uč. Janou, Danielou a paní asistentkou Janou. Jde o předškolní kolektiv vrstevníků s věkovým průměrem 5,2 roku k 2. 9. 2019. Třída Sluníček je prostorná, členěná na pracovní a herně pohybovou část. Pohybové aktivity jsou uskutečňovány také v přilehlé velké herně a hale na 1. patře. Třídní plán je zacílen na všestranný rozvoj všech sledovaných vývojových oblastí, rozvoj grafomotorických dovedností a správný vývoj řeči. Tvořivé a hudebně – pohybové aktivity jsou u tohoto dětského kolektivu ve velké oblibě. V letošním školním roce se děti zapojí do mezigeneračního setkávání, kde tyto aktivity děti využijí. Paní učitelky mají bohaté zkušenosti v oblasti péče a vzdělávání dětí předškolního věku. Benefitem třídy je pravidelná fotodokumentace a výroba vlastních didaktických pomůcek a pracovních listů dle individuálních potřeb dětí a systému strukturovaného učení.

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg