Seznámení se třídou Soviček

Do třídy Soviček je pro letošní školní rok zapsáno 10 dětí, konkr. 6 dívek a 4 chlapci (věkový průměr třídy k 1. 9. 2019 byl 5, 2 let). Jedná se o třídu s kamarádským kolektivem, věkově smíšenou – polovina kolektivu je předškolního věku. Pedagogický tým třídy tvoří paní uč. Jana, Nataša a paní asistentka Dana. Třídní vzdělávací plán rozvíjí u dětí tvořivé myšlení, komunikaci a kreativitu. Děti jsou všestranně rozvíjeny mimo jiné i v pohybových aktivitách (kurz bruslení, plavecký výcvik). Třída navštěvuje v pravidelných intervalech městskou knihovnu. V oblibě jsou hudebně – pohybové chvilky a dramatizace. Děti mají možnost účastnit se nabízených edukativně – stimulačních činností. K pohybovým aktivitám je využíván prostor přilehlé herny a haly v I. patře. V letošním školním roce se děti zapojí do mezigeneračního setkávání v projektu Mezi námi, kde společně se seniory propojí na první pohled rozdílné světy. Setkání budou probíhat formou výtvarných a kreativních činností. Pedagogický tým má bohaté zkušenosti v oblasti práce s dětmi předškolního věku, je oceňován pro empatii a tvůrčí vedení dětského kolektivu.

       img/horni_lista_01.jpgimg/horni_lista_02.jpgimg/horni_lista_03.jpgimg/horni_lista_04.jpgimg/horni_lista_05.jpgimg/horni_lista_06.jpgimg/horni_lista_07.jpgimg/horni_lista_08.jpgimg/horni_lista_09.jpgimg/horni_lista_10.jpgimg/horni_lista_11.jpg